Hlavná stránka

  Kde nás nájdete

  Čo ponúkame

  Cenník

  Zdravotné poisťovne

  Ordinačné hodiny

  Objednať sa ONLINE

  Cenník

Poskytovaná primárna gynekologická starostlivosť je viazaná na podpísanie "Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti". Pacientka má po uzatvorení dohody zdravotnú starostlivosť zabezpečenú podľa zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. za úhradu príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacientka poistená.

Gynekologická prax má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
 

  Nadštandardná starostlivosť 

  • Pacientky, ktoré si želajú objednať sa na presnú hodinu, môžu tak urobiť za poplatok 300 Sk 
  • Gynekologická prax poskytuje ošetrenie aj neevidovaným pacientkam, ktoré nemajú podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
  • Gynekologická prax tiež poskytuje možnosť vyšetrenia mimo ambulantných hodín na presne stanovený čas podľa potrieb pacientky. 
  • Tehotným pacientkam ponúka prax možnosť vyhotovenia DVD záznamu dieťatka.

 
Cenník nadštandardných služieb je k dispozícii k nahliadnutiu ambulancii na oboch gynekologických ambulanciách. 
 
 
 

 

  Objednávanie

Súčasťou nadštandardných služieb
gynekologickej praxe je možnosť
objednať sa na vyšetrenie.

Objednávanie je možné počas
ordinačných hodín na tel. čísle:

  Ambulancia Miletičova

         0904 952 461

  Ambulancia P. Biskupice

         0911 844 647
         0918 379 750

  Fotogaléria Miletičova
 
  Fotogaléria P. Biskupice

 

     

 
 
ISTUDIO webdesign & programming